Ile kosztuje rozwód?

Wnosząc do sądu sprawę o rozwód musimy liczyć się przede wszystkim z kosztami procesu. W zależności przebiegu sprawy strony możliwym będzie konieczność ponoszenia zaliczek np. na stawiennictwo świadków, ewentualnych biegłych czy opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

Opłaty sądowe (pozew rozwodowy, podział majątku, opłaty skarbowe)

Opłata za pozew rozwodowy

Opłata od pozwu wynosi 600 zł i uiszcza się ją na konto sądu bądź opłaca w kasie sądowej. Jeżeli strona reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego / adwokata) należy do urzędu miasta uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, co najlepiej uczynić przed lub wraz ze złożonym pozwem.

 

Rozwód bez orzekania o winie

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie po uprawomocnieniu się wyroku połowa opłaty od pozwu (czyli 300 zł) zostanie przez sąd zwrócona powodowi. Połowę tej kwoty (150 zł) powinien zwrócić pozwany.

 

Podział majątku

W przypadku wniosku w pozwie rozwodowym dokonania podziału majątku należy wnieść opłatę w wysokości 1000 zł. Gdy jednak strony są zgodne co do dokonania podziału, to mogą złożyć wspólny wniosek, który kosztuje 300 zł.

 

Eksmisja

Domaganie się orzeczenia eksmisji to dodatkowy koszt w wysokości 200 zł.

Jakie są koszty wynajęcia adwokata / radcy prawnego?

Wiele niestety w tym wypadku zależy o charakteru sprawy. Często w pozornie „bezproblemowych” postępowaniach, w toku procesu okazuje się, że konieczny nakład pracy jest znacznie większy aniżeli pierwotnie zakładany. Różnica w kosztach za usługi adwokata / radcy prawnego uzależniona jest również o tego, czy domagamy się orzeczenia o winie współmałżonka, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i czy pozostają w sporze co do okoliczności objętych w tym zakresie wyrokiem rozwodowym. Najmniejsze kwoty oscylują w okolicach kilkuset złotych, jednak takie oferty zdarzają się rzadko i dotyczą niewymagających znacznego nakładu spraw. Znacznie częściej koszt wynajęcia adwokata to 2000 – 5000 złotych, przy czym im większe miasto i trudniejsza sprawa – tym większe koszty.

Renomowana, doświadczona kancelaria rozwodowa w Bydgoszczy przedstawia koszty rozwodu w sposób jasny i przejrzysty.

Adwokat z urzędu

Osoby zwolnione przez sąd z kosztów sądowych w całości lub części mogą złożyć również wniosek o ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu. O ustanowienie pełnomocnika z urzędu ubiegać się można nie tylko w sytuacji, w której sąd zwolnił z kosztów sądowych, ale również całkowicie niezależnie, jeżeli ze złożonego oświadczenie majątkowego wynika, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania dla siebie i swojej rodziny. Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu (lub radcy prawnego) można złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych (lub ustnie do protokołu). Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli udział adwokata / radcy prawnego uzna za uzasadniony w danych okolicznościach sprawy.

W celu oszacowania kosztów rozwodu skontaktuj się z nami 

Zobacz więcej:

---------------------------------