Rozwód kościelny

W nauczeniu Kościoła termin „rozwód kościelny” tak naprawdę nie istnieje. Małżeństwo jest bowiem nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, toteż ze swej istoty nie podlega ono rozwiązaniu. Istnieje jednak szereg podstaw do stwierdzenia jego nieważności czyli orzeczenia, że małżeństwo nigdy nie istniało, co jest właśnie istotą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w sprawach dotyczących postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Przyczyny nieważności małżeństwa

Małżeństwo może zostać uznane za nieważne  na skutek:

  • braków dotyczących zgody małżeńskiej

  • wystąpienia przeszkód zrywających

  • wady formy kanonicznej

Więcej znajdziesz w dziale źródła nieważności małżeństwa

Przebieg procesu unieważnienia małżeństwa

 

  1. Sprawdzenie podstaw nieważności

  2. Przedstawienie przebiegu procesu kanonicznego

  3. Analiza przesłanek i dowodów nieważności małżeństwa

  4. Wyjaśnienie roli adwokata kościelnego w procesie kanonicznym

Zobacz pełen zakres w dziale usługi kanoniczne

Adwokat kościelny

Sprawami z zakresu prawa kanonicznego zajmuje się adwokat kościelny Aleksandra Koźlińska, która w roku 2013 ukończyła wyższe studia  z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki zdobytemu wykształceniu, kolejno zdobytemu doświadczeniu oraz na mocy uzyskanych uprawnień – tj. dekretów od hierarchów Kościoła Katolickiego posiada kompetencje i uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej stronom przy prowadzeniu procesów przed sądami kościelnymi, w tym również zastępstwo procesowe przed niektórymi sądami biskupimi w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych.”

Jeżeli masz pytania, w sprawach stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, umów się na konsultację – formularz kontaktowy

---------------------------------