Zespół

 

 

Aleksandra Koźlińska (radca prawny, adwokat kościelny)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu (kierunek: prawo) oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek: prawo kanoniczne).

Po odbyciu aplikacji oraz złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego, uzyskała wpis na listę radców prawnych (nr uprawnień BD-1261), prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Jednocześnie dzięki ukończonym pięcioletnim studiom magisterskim z zakresu prawa kanonicznego, a także na mocy dekretów hierarchów kościoła katolickiego, uzyskała możliwość świadczenia pomocy prawnej przed sądami kościelnymi w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, potocznie nazwanych rozwodami kościelnymi.

Swoje doświadczenie zdobywała w ramach pracy w indywidualnej kancelarii radcowskiej, jak i przedsiębiorstwie windykacyjnym oraz  sektorze bankowości.  W zakresie prawa kanonicznego – podczas praktyk w Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezji Toruńskiej.

Radca Prawny Aleksandra Koźlińska od 10 lat prowadzi kancelarię  w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i osób fizycznych. W zakresie jej specjalizacji znajduje się kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w ramach której oferuje obsługę prawną urzędów miast i gmin, jednostek organizacyjnych gminy oraz obsługę rad miejskich i rad gmin.

W obszarze jej specjalności znajduje się również prawo rodzinne w szczególności  sprawy o rozwói separację, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, jak również podział majątku.

Maciej Dalka (radca prawny of counsel)

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy (nr wpisu: BD-1197). Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych – o zapłatę odszkodowań, zadośćuczynień i innych świadczeń od ubezpieczycieli, a także tych z zakresu prawa ubezpieczeniowego, prawa rodzinnego, i spadkowego.

Radca Prawny Maciej Dalka od 2013 roku ściśle współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Aleksandry Koźlińskiej.

Kamila Tarando (adwokat, adwokat kościelny) 

Adwokat (nr uprawnień GDA/ADW/3853). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku „prawo” (Uniwersytet Gdański). Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Na kanwie zdobytej wiedzy i doświadczenia, świadczy pomoc prawną w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (pot. „rozwód kościelny”), toczącymi się przed Sądami Duchownymi. 

Doświadczenie zdobywała zarówno w indywidualnych kancelariach jak i działach prawnych korporacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego, spraw o rozwód, alimenty, kontakty, podział majątku wspólnego, spraw spadkowych i innych.

Dagmara Malczewska (adwokat)

Adwokat (nr wpisu GDA/ADW/3720). Zapewnia pomoc prawną w zakresie m. in. prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i karnego

Posiada  doświadczenie zawodowe, które pozwala oferować kreatywne rozwiązania dla każdego scenariusza prawnego.

Sylwia Matkowska (aplikant radcowski, mediator)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: prawo). Od stycznia 2022 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. 

W maju 2022 r. ukończyła szkolenie prowadzone przez Ośrodek Mediacji znajdujący się przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy uzyskując uprawnienia mediatora. Posiada Certyfikat Kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” (kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023) poszerzając tym samym swoją wiedzę na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Od 2024 r. wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

W ramach pracy w Kancelarii zaangażowana jest w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych, w szczególności przygotowując pisma procesowe w sporach sądowych oraz opinie prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego jak i administracyjnego

Kamil Koźliński (radca prawny of counsel)

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: prawo oraz administracja) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia podyplomowe: prawo małżeńskie). 

Po odbyciu aplikacji oraz złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego, uzyskała wpis na listę radców prawnych (nr uprawnień BD-1317), prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego.

Radca Prawny Kamil Koźliński specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowawczym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych.

Rafał Szymyślik (aplikant radcowski)

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: prawo). Od stycznia 2024 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

 

---------------------------------