Zespół radców prawnych

Aleksandra Koźlińska (radca prawny, adwokat kościelny)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców  Prawnych w Bydgoszczy. W roku 2013 ukończyła wyższe studia prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki zdobytemu wykształceniu oraz na mocy uzyskanych dekretów od hierarchów Kościoła Katolickiego posiada kompetencje i uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej stronom przy prowadzeniu procesów przed sądami kościelnymi, w tym również zastępstwo procesowe przed sądami biskupimi w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, potocznie nazwanych jako rozwód kościelny. Zdobywała doświadczenie w indywidualnej kancelarii radcowskiej w Bydgoszczy, w firmach windykacyjnych oraz w pracy w sektorze bankowości – w zakresie prawa kanonicznego – podczas praktyk w Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezji Toruńskiej.

Radca prawny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w prawie rodzinnym w szczególności w zakresie spraw o rozwód i separację, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, jak również sprawami o podział majątku. Zakresem jej specjalności objęta jest również windykacja należności, spawy o odszkodowania oraz sprawy z zakresu prawa bankowego, farmaceutycznego, cywilnego i administracyjnego. W zakresie prawa kanonicznego adwokat kościelny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych.

 

Maciej Dalka (radca prawny)

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. ściśle współpracuje z Eurobrokers Sp. z o.o., renomowaną kancelarią brokerską z Bydgoszczy, gdzie współtworzy dział prawny i dział dochodzenia odszkodowań. Od 2009 r. posiada uprawnienia do wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego. Indywidualna praktyka prawnicza, w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców jak i osób prywatnych, obejmuje okres od 2012 roku aż po dzień dzisiejszy. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych – o zapłatę odszkodowań, zadośćuczynień i innych świadczeń od ubezpieczycieli, zarówno na etapie mediacyjnym jak i sądowym, gdzie współpracując blisko z specjalistami z zakresu prawa ubezpieczeniowego aktywnie reprezentuje interesy klienta. W ramach kancelarii radcy prawnego zdobył doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek kapitałowych. Pełni funkcje członka w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Marcin Tucholski (radca prawny)

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. W latach 2015-2017 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2018 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych (nr wpisu BD-1492). Swoje doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach radców prawnych oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych. Przez wiele lat pracował na stanowisku kierownika ds. prawno-administracyjnych w jednej z bydgoskich firm.  W 2016 r. uzyskał uprawnienia mediatora. Ukończył również specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczych. Wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

W ramach kancelarii zajmuje się obsługą jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym. W kręgu jego zainteresowań pozostaje mediacja i pozasądowe metody rozwiązywania sporów.

 

Kamila Tarando (prawnik, aplikantka radcowska) 

Prawnik, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Obecnie, w trakcie finalizacji pięcioletnich studiów z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach radców prawnych.  Ostatnie lata pracy zawodowej spędziła w dziale prawnym jednej z trójmiejskich korporacji. W ramach kancelarii zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, wykonuje czynności z zakresu prawa kanonicznego, cywilnego, rodzinnego oraz szeroko pojętego postępowania cywilnego.

 

Olimpia Kosiak (prawnik, aplikantka radcowska)

Prawnik,  Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Przed aplikacją zdobywała doświadczenie w dziale zamówień publicznych w jednej z bydgoskich firm, gdzie m. in. przygotowywała oferty, dokumentacje  przetargowe oraz rozliczała projekt dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej. Ukończyła również kurs na mediatora sądowego. W Kancelarii jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych, opinie prawne oraz zajmuje się sprawami windykacyjnymi.

 

Katarzyna Dziubich (prawnik)

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie w ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się prowadzeniem spraw przedsądowych z zakresu roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynień oraz innych świadczeń od Ubezpieczycieli. Prowadzi również negocjacje z likwidatorami firm Ubezpieczeniowych w celu zawarcia jak najkorzystniejszych ugód dla naszych Klientów. Dodatkowo zajmuję się także sporządzaniem pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego.

 

Magdalena Skok (specjalista ds. obsługi administracyjnej i windykacji)

Ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia fizyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest studentką prawa na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Przeważającą część jej praktyki zawodowej stanowi prowadzenie postępowań windykacyjnych – o zapłatę należności, zarówno na etapie mediacyjnym, sądowym jak i egzekucyjnym, gdzie współpracując z komornikami z terenu całego kraju aktywnie reprezentuje interesy klienta.

---------------------------------