Formy wynagrodzenia

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od nakładu pracy, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania.

Formy wynagrodzenia są jednak ustalane tak, aby na żadnym z etapów prowadzenia sprawy nie stanowiły dla klientów zaskoczenia. W zależności od potrzeb Klienta i jego możliwości finansowych Kancelaria może zaoferować różne warianty zajmowania się daną sprawą oraz różne sposoby rozliczeń (w tym rozłożenia wynagrodzenia prawnika na raty). Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową jak również być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W określonych kategoriach spraw możliwe jest również ustalenie premii za sukces.

Jednorazowa porada prawna podczas, której Klient przedstawia swoją sytuację a w odpowiedzi otrzymuje odpowiedź na postawione pytania, uzyskuje informację o obowiązujących przepisach prawa, instytucjach, które mogą być pomocne w ochronie jego interesów oraz instrukcje co do sposobu prowadzenia danej sprawy. Cena takiej usługi wynosi od 250,00 zł za 1 godzinę konsultacji. W przypadku, gdy sprawa wymagać będzie ze strony prawnika większego nakładu pracy niż udzielenie porady prawnej w formie ustnej, wycena zlecenia zostanie określona indywidualnie i po zaakceptowaniu wynagrodzenia za usługę oraz formy jej płatności prawnik przystąpi do opracowania zagadnienia prawnego.

Podmiotom, które potrzebują stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje zawarcie umowy o stałą obsługę prawną. W takim przypadku w umowie zostanie określona minimalna, dostosowana do rzeczywistych potrzeb klienta ilość godzin w każdym miesiącu niezbędnych dla zapewnienia najwyższej jakości bieżącej obsługi prawnej. Na podstawie tak określonej ilości godzin zostanie ustalone wynagrodzenie Kancelarii.

Z tytułu reprezentowania Klienta przed sądami wynagrodzenie Kancelarii będzie określać umowa z klientem. Podstawę dla ustalenia wynagrodzenia Kancelarii w tym wypadku stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.).

Każdorazowo stawki ustalane są indywidualnie w zależności od koniecznego nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy. W każdym jednak przypadku wynagrodzenie jest szczegółowo omawiane z Klientem.

Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla rodziny, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego radcy prawnego z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy.

---------------------------------