Forma pomocy prawnej

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii (Bydgoszcz, Gdańsk), w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Pomoc prawna może być udzielana w różnorodnej formie – w tym przez porady i opinie prawne, reprezentację procesową przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, uczestnictwo w negocjacjach (negocjowanie umów i porozumień), a także w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej skierowanej przede wszystkim do przedsiębiorców.

Istnieje możliwość skierowania zapytania na adres mailowy kancelarii, po zapoznaniu się z zapytaniem, prawnik dokonuje wyceny a po akceptacji jej przez klienta przesyła odpowiedź na przesłane zagadnienie prawne.

Aby skorzystać z usługi porady on-line należy, przy pomocy poczty elektronicznej, przesłać Państwa pytanie na adres e-mail: kancelaria@kozlinska.pl bądź wypełnić formularz kontaktowy.

Następnie otrzymacie Państwo informację zwrotną, dotyczącą ceny porady oraz numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność. Cena za poradę ustalana jest indywidualnie za każde zadane pytanie. Realizacja usługi on-line trwa od 24 do 48 godzin od momentu dokonania wpłaty i uzależniona jest od specyfiki problemu.

---------------------------------