Prawo Kanoniczne

Rozwód kościelny

W nauczeniu Kościoła termin „rozwód kościelny” tak naprawdę nie istnieje. Małżeństwo jest bowiem nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, toteż ze swej istoty nie podlega ono rozwiązaniu. Istnieje jednak szereg podstaw do stwierdzenia jego nieważności czyli orzeczenia, że małżeństwo nigdy nie istniało, co jest właśnie istotą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc …

Zakres usług kanonicznych

W swej działalności kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją przed Sądem Biskupim, stronie powodowej jak również pozwanej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, w tym w szczególności: Konsultacja przed rozpoczęciem procesu Stwierdzenie nieważności małżeństwa musi być zasadne, co oznacza że muszą być przesłanki (źródła nieważności małżeństwa) do wszczęcia procesu. Przestanki nieważności następnie należy …

Przyczyny nieważności małżeństwa

W rozwodzie kościelnym kluczowa skonfrontowanie sytuacji ze kanonicznymi źródłami nieważności małżeństwa. Przeszkody zrywające: Wiek Kan. 1083. § 1. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed ukończeniem czternastego roku. § 2. Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa. Pokrewieństwo Kan. 1091 § 1. W linii …