Prawo Kanoniczne

Rozwód kościelny

W nauczeniu Kościoła termin „rozwód kościelny” tak naprawdę nie istnieje. Małżeństwo jest bowiem nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, toteż ze swej istoty nie podlega ono rozwiązaniu. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w sprawach

Zakres usług

W swej działalności kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją przed Sądem Biskupim, stronie powodowej jak również pozwanej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, w tym w szczególności:     1      konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu     2      sporządzenie

Źródła nieważności małżeństwa

Przeszkody zrywające: Wiek Kan. 1083. § 1. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed ukończeniem czternastego roku. § 2. Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa. Pokrewieństwo Kan. 1091