Prawo Kanoniczne

Rozwód kościelny

W nauczeniu Kościoła termin „rozwód kościelny” tak naprawdę nie istnieje. Małżeństwo jest bowiem nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, toteż ze swej istoty nie podlega ono rozwiązaniu. Istnieje jednak szereg podstaw do stwierdzenia jego nieważności czyli orzeczenia, że małżeństwo nigdy nie

Zakres usług kanonicznych

W swej działalności kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją przed Sądem Biskupim, stronie powodowej jak również pozwanej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, w tym w szczególności: Konsultacja przed rozpoczęciem procesu Stwierdzenie nieważności małżeństwa musi być zasadne, co

Przyczyny nieważności małżeństwa

W rozwodzie kościelnym kluczowa skonfrontowanie sytuacji ze kanonicznymi źródłami nieważności małżeństwa. Przeszkody zrywające: Wiek Kan. 1083. § 1. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed ukończeniem czternastego roku. § 2. Konferencja Episkopatu ma