Oferta dla osób fizycznych

Prawo rodzinne i opiekuńcze w zakresie spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, adopcję i przysposobienie, alimenty.

Prawo spadkowe w zakresie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, zachowkiem, uznaniem spadkobiercy za niegodnego, wykonywaniem zapisów i poleceń.

Prawo cywilne w zakresie podziałem majątku wspólnego, ochroną dóbr osobistych, zasiedzeniem i wywłaszczeniem, ochroną własności i zniesieniem współwłasności,  odszkodowaniami i zadośćuczynieniem, oraz dochodzeniem należności od firm ubezpieczeniowych,  sprawami związanymi z najmem i dzierżawą oraz eksmisją oraz wszelkiego rodzaju umowami cywilno – prawnymi (np. zlecenie, od działo, roboty budowlane),

Prawo pracy w zakresie spraw dotyczących m.in. ustalenia istnienia stosunku pracy, niesłusznego zwolnienia, zakazu konkurencji, mobbingu, roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, doradztwo w zakresie wszelkich form dyskryminacji, pomoc w egzekwowaniu różnego rodzaju roszczeń pracowniczych,

Prawo administracyjne i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej we wszystkich sprawach należących do ich właściwości, w tym w szczególności doradztwo prawne, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia administracyjne, skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji, wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania), reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny, redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

Prawo kanoniczne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, nazwanych potocznie jako rozwód kościelny.

Podziel się na:
  • Drukuj
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Dodaj do ulubionych