Zakres usług

W swej działalności kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją przed Sądem Biskupim Diecezji Bydgoskiej, stronie powodowej jak również pozwanej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, w tym w szczególności:

 1. konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 2. sporządzenie skargi powodowej
 3. konsultacja sprawy po otrzymaniu przez pozwanego skargi powodowej lub informacji po jej otrzymaniu
 4. przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową
 5. przygotowanie skargi wzajemnej
 6. rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia)
 7. pomoc w doborze materiału dowodowego
 8. redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości
 9. przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków
 10. stawiennictwo na publikacji akt
 11. przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opnie biegłego psychologa
 12. przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt
 13. przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)
 14. apelacja do II instancji
 15. prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce
 16. zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)
 17. prośba o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego
Podziel się na:
 • Drukuj
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Dodaj do ulubionych