Rozwód kościelny

W nauczeniu Kościoła termin „rozwód kościelny” tak naprawdę nie istnieje. Małżeństwo jest bowiem nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, toteż ze swej istoty nie podlega ono rozwiązaniu.

Wiele osób też błędnie używa sformułowania „unieważnienie małżeństwa” lub „unieważnienie ślubu kościelnego”, co również jest błędem. Powyższe terminy pojawiały się z uwagi na utożsamianie procesów cywilnych o rozwód z procesami kanonicznymi. Podobieństwa są jednak tylko pozorne. W świetle nauki Kościoła małżeństwo jest instytucją nierozerwalną. Jeśli doszukaliśmy się jakichś podstaw jego nieważności zwracamy się do sądu kościelnego o orzeczenie, że małżeństwo nigdy nie istniało i właśnie to jest istotą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Prawomocny wyrok Sądu Kościelnego jest odpowiedzią na wysuniętą wątpliwość: czy dane małżeństwo jest nieważne z konkretnego tytułu prawnego. Odpowiedź pozytywna, zawarta w prawomocnym wyroku, upoważnia strony, do zawarcia nowego związku małżeńskiego z inną osobą.

Podziel się na:
  • Drukuj
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Dodaj do ulubionych